Bài viết chứng khoán hay

Câu chuyện ông lão bẫy gà

Truyện kể rằng có một ông lão bẫy gà tây. Ông ta vào rừng, chọn được một chỗ gà tây thường đi qua để kiếm ăn.Ông ta dựng một cái bẫy sập, một đầu dây nối với cái que ngáng giữa miệng bẫy, rồi ông ta rải dây cách đó 20 mét để khi gà vào bẫy thì ông ta kéo dây mạnh, cái cây chống bẫy sẽ đổ và nó sẽ khép miệng bẫy lại, lúc đó gà vào trong sẽ không ra được.

Chuẩn bị xong, ông ta rải bắp từ ngoài miệng vào tới bên trong bẫy, rồi ông ta về chỗ chờ, đủng đỉnh hút điếu thuốc. Rồi đến chiều thì ở có một đàn gà tây 10 con xuất hiện, nó ăn theo bắp ông lão rải.

Rồi 1 con vào bẫy. Ông ta chưa giật dây vì mong sẽ có thêm con nữa vào

2 con vào ông ta vẫn không giật mà hi vọng thêm con nữa vào

Cứ như vậy đến con thứ 9 vào bẫy ông ta vẫn không giật dây

Con thứ 10 nó cứ đứng ở giữa miệng bẫy.

Con thứ 9 ăn hết hạt bắp nó đi ra.

Ông ta nghĩ vừa nãy 9 con không giật thì giờ 8 con giật làm gì, ông ta lại chờ.

Nhưng rồi, con thứ 8 chui ra. Ông ta không giật vì nghĩ lúc nãy 8 con không giật giờ 7 con giật làm gì.

Ông ta hồi hộp chờ và hy vọng.

Con cuối cùng đi ra.

Ông ta không bắt được con gà tây nào cả.

Năm sau, sau mùa sinh nở gà nhiều vô kể. Ông lão lại mang chiếc bẫy cũ sang khu rừng mới có nhiều gà tây… Ông ta lại dựng một cái bẫy sập, một đầu dây nối với cái que ngáng giữa miệng bẫy, rồi ông ta rải dây cách đó 20 mét để khi gà vào bẫy ông ta kéo dây mạnh thì cái cây chống bẫy sẽ đổ và nó sẽ khép miệng bẫy lại, lúc đó gà vào trong sẽ không ra được.

Chuẩn bị xong, ông ta rải bắp từ ngoài miệng vào tới bên trong bẫy,rồi ông ta về chỗ chờ,đủng đỉnh hút điếu thuốc. Rồi đến chiều thì ở có một đàn gà ta 10 con xuất hiện, nó ăn theo bắp ông lão rải, rồi 1 con vào bẫy ông ta chưa giật dây vì mong sẽ có thêm con nữa vào 2 con vào ông ta vẫn không giật mà còn thêm con nữa và cứ như vậy đến con thứ 9 vào bẫy ông ta vẫn không giật dây,còn con thứ 10 nó cứ đứng ở giữa miệng bẫy,con thứ 9 ăn hết hạt bắp nó đi ra ông ta nghĩ vừa nãy 9 con không giật thì giờ 8 con giật làm gì, ông ta lại chờ.

Nhưng rồi khi con thứ 8 chuẩn bị chui ra ông ta ông giật ngay…

Cứ như thế ông ngày càng trở nên khấm khá!

Lời bàn: Sau nhiều lần bẫy gà, ông nhận thấy mua qua đáy, bán qua đỉnh là hay hơn cả…

Vì sao bán qua đỉnh là hay hơn cả?

Ông lão trong câu chuyện ngụ ngôn kể trên không thể biết chắc bao nhiêu con gà sẽ sập bẫy. Còn với thị trường chứng khoán, nhà đầu tư chỉ biết đỉnh khi thị trường đã lập đỉnh và đi xuống. Chưa nhìn thấy đỉnh, bạn sẽ không thể biết đâu là đỉnh của thị trường.

Vì thế, một nguyên tắc mua, bán mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp vẫn thường làm là: Điểm bán tốt nhất là bán sau đỉnh. Như ông lão bẫy gà tây, ông ngày càng khấm khá hơn khi ông biết giật bẫy (chốt lãi) khi lượng gà tây sau khi tăng lên (từ 0 đến 9) đã bắt đầu giảm xuống (còn 8).

Facebook Comments