Nhận định hàng ngày

Ngày 20/11/2017

RÀ SOÁT GIỮA PHIÊN

Hôm trước hội thảo và bản tin đã nói câu chuyện thị trường đang có hiện tượng hưng phấn và việc chúng ta đó là phải chặt chẽ bản thân hơn lúc này.

Đến thời điểm này mua không có CP nào cả chưa kể việc nhiều CP còn đang có dấu hiệu luội đi về giá.

VIC vượt đỉnh nhưng đã nói VIC GAS VJC là nhóm đã có sự tăng tốc khá ấn tượng vì thế kéo thêm hưng phấn đôi khi chưa hẳn đã là tốt cho thị trường.

VNM VCG FPT VCB BID VCI PVD: nhóm này sau khi đạt mức ln 20-25% thì việc chỉnh cũng là bình thường thôi.

Ngược lại với nhóm dưới còn lại như HPG CVT SHS…lên đỉnh cũ mà lại đang có dấu hiệu khó khăn trong tích lũy nền tảng thì đôi khi 2 đỉnh cũng là bình thường. Vì thế hãy cẩn trọng.

Với 1 TK margin cao thì có lẽ việc hạ tỉ trọng vẫn luôn là hành động cần thiết lúc này đó là bởi sự tôn trọng thị trường dành cho bản thân hiện tại. Tăng tốc bao lần thì sau đó chả phải chỉnh đó thôi. Đừng tự suy diễn để dành tặng những rắc rối cho bản thân lúc này.

Tất nhiên nói hạ tỉ trọng không phải là tị trường xấu đi đến nỗi phải chạy hết mà để ta có vị thế tốt hơn chờ đợt điều chỉnh tới. Tăng tốc càng mạnh chỉnh càng sốc nhớ là như vậy.

Facebook Comments