Nhận định hàng ngày

Ngày 14/11/2017

RÀ SOÁT CUỐI PHIÊN

NHỊP ĐẬP LUÂN PHIÊN

Những lo ngại thuở ban đầu khi hôm qua có dấu hiệu tách tốp khá mạnh thì hôm nay sau đầu phiên hứng khởi nhanh chóng được ổn định trở lại và những gì cần đến nó phải đến.

Trên tạm dừng, Dưới đuổi theo…

Sau phiên có nhiều tên tuổi phía dưới bật mạnh dòng chứng khoán như SSI HCM VND SHS…thì đến hôm nay điều đó lại đến nhiều hơn rầm rộ hơn. Trước khi nói về nhóm dưới chúng ta sẽ nói về sự tích cực của hôm nay bắt đầu đến từ:
+ VNM VIC tăng tốc mạnh chỉnh đó là bình thường chắc chắn cần thời gian đủ dài để ổn định lại và như VNM việc nhấn mạnh câu chuyện bán vốn giá 186 thì có lẽ nó nên nghỉ ngơi ở đây nhiều hơn bình thường vì thật khó có chuyện bán tài sản nhà nước giá 186 mà sau đó lại tăng tốc mãnh liệt về sau. Nếu có sẽ là 1 thống kê mới mà nên cho vào.
Tất nhiên hóm này còn có sự tăng lại của VJC.Trong phiên có sự tham gia của VCB CTG FPT nhưng không còn quyết liệt
Điều tích cực nhất của phiên hôm nay chính là:
+ Lan tỏa dòng tiền và khi những chú ngựa đi trước chạy quá nhanh phải chờ các chú đi sau chứ chúng ta thấy:
NHÓM GIỮA tổn thương mức độ nhẹ hơn (1 phiên gãy nền) sau khi PNJ bật vượt đỉnh thì hôm nay nhóm này bật hết MWG CVT xuất sắc hơn cả khi vượt đỉnh cũ (CP rình ban sáng) ACB HPG VPB kém hơn khi được phiên bật trên nền nhỏ tiến về đỉnh cũ.
NHÓM DƯỚI sau chứng khoán, săm lôp 2 hôm qua hôm nay thấy rầm rộ khá mạnh đó là GMD REE HSG HBC VGC AAA …

ĐÚNG HƯỚNG, NẮM GIỮ VÀ QUAN SÁT

(Nguồn: Thành Công investment room)

Facebook Comments